• Trudności wychowawcze
  • Lęki
  • Depresja, wypalenie zawodowe, stres
  • Trudności/kryzys w relacji
  • Doświadczenie straty (rozwód, rozstanie, strata dziecka, śmierć bliskiej osoby)
  • Partnerzy osób uzależnionych
  • Zaburzenia jedzenia
  • DDA, DDD