Interwencja kryzysowa to spotkanie dla osób, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia, gdy podejmowane przez nich działania nie przynoszą skutku, a rośnie ich frustracja czy bezradność, co jest określane kryzysem emocjonalnym. 

Potrzeba uzyskania pomocy może wynikać z jakiegoś zdarzenia, czy nowej sytuacji życiowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Spotkania te umożliwiają osobie pod kierunkiem psychologa / terapeuty spojrzeć na sytuację z innej perspektywy.

Czasami wystarczy kilka spotkań, aby klient znalazł nowe rozwiązanie, a czasami osoba podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii, gdyż sytuacja okazuje się bardziej złożona, a klient dostrzega potrzebę głębszej pracy nad sobą i swoimi potrzebami.

Sesja trwa 50 min, koszt 100 zł.