• Niska samoocena
  • Trudności w relacjach 
  • Lęk, depresja
  • Doświadczenie straty (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby)
  • Nadużywanie komputera, Internetu
  • Zaburzenia jedzenia