Poradnictwo rodzinne może obejmować w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc, jedno lub kilka spotkań. Ich celem jest zdiagnozowanie trudności wychowawczych oraz wskazanie właściwych oddziaływań, aby wykluczyć lub zminimalizować niepożądane zachowania dziecka. Jeżeli trudności dotyczą relacji rodzic-nastolatek, wówczas warto podjąć wspólną pracę terapeutyczną (terapia w oparciu o pracę na relacji). 

Sesja trwa 50 min, koszt 100 zł.