Komu pomagam

Terapia osób dorosłych w formie stacjonarnej i online

Zapraszam osoby, które przeżywają:

 • kryzys w relacjach
 • trudności interpersonalne
 • problemy w rodzinie
 • problemy zawodowe
 • nadużywają substancje psychoaktywne
 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • kryzys życiowy
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami


Zapraszam osoby, które cierpią z powodu:

 • depresji
 • stanów lękowych
 • zaburzeń nastroju
 • chwiejności emocjonalnej
 • niskiej samooceny
 • dolegliwości fizycznych (zaburzenia psychosomatyczne)


Zapraszam osoby, które doświadczają:

 • straty (rozwód, rozstanie, strata dziecka, śmierć bliskiej osoby, starta pracy)
 • bólu emocjonalnego
 • pustki
 • braku sensu
 • samotności
 • trudności wynikających z syndromu DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)

Terapia par

Zapraszam pary, które doświadczają w związku:

 • narastających konfliktów
 • braku zrozumienia
 • poczucia bezsilności i bezradności
 • złości, krytyki, wzajemnego obwiniania
 • braku bliskości
 • kryzysu emocjonalnego wywołanego zdradą, chorobą, stratą dziecka, śmiercią członka rodziny