Psychoterapia

 

„Psychoterapia może być jedną z największych i najbardziej nagradzających przygód, może dostarczyć najgłębszych uczuć związanych z wartością człowieka, jego celem i bogactwem w życiu”


Carl Rogers

Psychoterapia to cykl spotkań, każde spotkanie jest wyjątkowe ze względu na doświadczenia i uczucia, którymi klient decyduje się podzielić. Podczas sesji klient ma okazję zatrzymać się i zajrzeć wgłąb siebie. Jak mówił Carl Jung „kto patrzy na zewnątrz, marzy; kto patrzy wgłąb siebie, przebudza się”. Dzięki empatii, zrozumieniu i akceptacji terapeuty, klient doznaje ulgi, zaczyna lepiej siebie rozumieć, mieć lepszy kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz odkrywa nowe znaczenia i znajduje nowe rozwiązania. To wszystko przekłada się na lepsze relacje i lepszą jakość życia.

Według wielu badań najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest jakość relacji terapeutycznej, składa się na nią m.in: wzajemne zaangażowanie, gotowość klienta do otwartości i zaufanie do terapeuty oraz empatia, akceptacja i autentyczność terapeuty wobec klienta.

Psychoterapia jest procesem, w trakcie którego może być klientowi trudno. Zmiana, która jest celem psychoterapii, oznacza wyjście ze strefy komfortu i wejście na nowy teren. Psychoterapia to wzięcie odpowiedzialności za siebie i zmianę, co pozwala na świadome i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem.
W zależności celów terapeutycznych klienta, proponuję różne formy psychoterapii.

Istnieje również możliwość psychoterapii on-line (SKYPE)