O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą humanistycznym, terapeutą TSR


Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (W/Z w Sopocie) na kierunku psychologia oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku filologia angielska. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień  w Instytucie Polsko-Niemieckim w Jaworzu oraz Szkołę Psychoterapii „Intra” (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej) w Warszawie.  Intra jest atestowanym i rekomendowanym ośrodkiem przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA.  

Swoje doświadczenie w pracy klinicznej zdobyłam w Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zachowań, współuzależnionych i DDA, u których często współwystępowały zaburzenia zdrowia psychicznego  (m.in. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia adaptacyjne). Moja praca jest moją pasją, która pozwala mi się rozwijać jako człowiek oraz jako specjalista. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Anny Owczarskiej - Osińskiej w Warszawie (certyfikowany superwizor Interational Society for Emotion Focused Therapy).

https://znanylekarz.pl/anna-stremlau/psycholog/torun


Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, bo koncentruje się na człowieku, na jego trudnościach, dylematach, wewnętrznych konfliktach i sposobach przeżywania. Umożliwiam klientowi pogłębianie swojego doświadczenia, odkrywanie wewnętrznych blokad, by mógł dotrzeć do swoich potrzeb.

Zwracam szczególną uwagę na emocje, które pełnią ważną rolę w naszym życiu, ponieważ informują nas o potrzebach i nadają kierunek naszym działaniom. 

Pomagam klientowi poszerzyć samoświadomość, wiedzę o sobie, dotrzeć do spraw czy traum z przeszłości, które w sposób bardziej lub mniej świadomy wpływają na obecne życie oraz znaleźć sens życia w sytuacjach pustki egzystencjalnej. Człowiek, który jest bliżej siebie, zaczyna lepiej siebie rozumieć i podejmuje działanie na rzecz  zmiany.

Czym jest podejście humanistyczne?

Psychologia humanistyczna powstała w latach 60. XX wieku. Za jej głównych twórców uważa się Carla Rogersa, Fritza Perlsa oraz Abrahama Maslowa. Psychoterapia humanistyczna obejmuje wiele nurtów, m.in. terapię skoncentrowaną na osobie (Carl Rogers), terapię skoncentrowaną na emocjach (L. Greenberg), terapię Gestalt (F. Pearls), terapię egzystencjalną (V. Frankl).  Jednym z jej podstawowych założeń jest wyjątkowość jednostki oraz jej wrodzone zdolności do samorozwoju. Jest to nurt podkreślający niepowtarzalność każdego człowieka, jego niezależność oraz wolną wolę. Jej założyciele podkreślali ważność relacji, którą terapeuta buduje z klientem w oparciu empatię, autentyczność i akceptację.

Za główne podłoże problemów, z jakimi zmagają się pacjenci, uważa się brak zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka podczas procesu dojrzewania. Niespełnione potrzeby przynależności do danej grupy, miłości, czy akceptacji mogą stanąć na przeszkodzie rozwojowi w okresie dorosłym. Prowadzi to do wewnętrznego lęku, który może być rezultatem nieustannych prób podporządkowania, pozyskiwania akceptacji i uznania albo unikania i wycofywania.  Tego typu zaburzenia uniemożliwiają harmonijny rozwój jednostki.

Jeżeli w przeszłości niektóre z potrzeb społeczno-emocjonalnych nie zostały zaspokojone, nie jest ona w stanie rozwijać swego naturalnego potencjału. Problemem mogą być również zmieniające się priorytety współczesnego społeczeństwa, w których brakuje przestrzeni na przyjaźń, miłość oraz wrażliwość. Prowadzi to do osamotnienia oraz pogłębiającego się wyobcowania, które często skutkuje poczuciem zagubienia czy utratą chęci do życia.

Kursy i szkolenia

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Warszawa:

 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) dla par, cz.2 - dr Catalina Woldarsky (Chile) 
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) dla par, cz.1 - dr Catalina Woldarsky (Chile)     
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT), cz.2 - Kurt Renders (Belgia)
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT), cz.1- Kurt Renders (Belgia)

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa:

 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich, szkolenie II stopnia, Certyfikat Terapeuty II stopnia
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich, szkolenie I stopnia, Certyfikat Terapeuty I stopnia

Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Pabianice:

 • Praca w oparciu o relacje w diadzie (praca z parą: dorosły-dziecko, dorosły-dorosły)

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Toruń:

 • Dialog motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej

Laboratorium Edukacji i Terapii Skncentrowanej na Rozwiązaniach, Pabianice:

 • Grupowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Sensica, Toruń

 • Wprowadzenie do terapii schematów
 • Terapia schematów - warsztat zaawansowany

Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy​, Gdańsk

 • Racjonalna Terapia Zachowania

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. 1  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. 3 „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”.