Pomoc psychologiczna

„Świadomość sama w sobie uzdrawia.”

„Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj. Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie”.


Fritz Pearls

Pierwszy kontakt z klientem/parą ma charakter konsultacji, który służy wzajemnemu poznaniu i  omówienia trudności, z jakimi klient/para się zgłasza.  Z reguły potrzeba dwóch, trzech spotkań, żeby określić cele do pracy i zaproponować właściwą formę pomocy. Kolejnym krokiem jest decyzja klienta/pary i omówienie zasad pracy.

Interwencja kryzysowa to spotkanie dla osób, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia, gdy podejmowane przez nich działania nie przynoszą skutku, a rośnie ich frustracja czy bezradność, co jest określane kryzysem emocjonalnym.

Potrzeba uzyskania pomocy może wynikać z jakiegoś zdarzenia, czy nowej sytuacji życiowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Spotkania te umożliwiają osobie pod kierunkiem psychologa  spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Czasami wystarczy kilka spotkań, aby klient znalazł nowe rozwiązanie, a czasami osoba podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii, gdyż sytuacja okazuje się bardziej złożona, a pacjent dostrzega potrzebę głębszej pracy nad sobą i swoimi potrzebami.

Konsultacje wychowawcze mogą obejmować w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc, jedno lub kilka spotkań. Ich celem jest zdiagnozowanie trudności wychowawczych oraz wskazanie właściwych oddziaływań, aby wykluczyć lub zminimalizować niepożądane zachowania dziecka. Jeżeli trudności dotyczą relacji rodzic-nastolatek, wówczas warto podjąć wspólną pracę terapeutyczną (terapia w oparciu o pracę na relacji).

Konsulatcje psychologiczne możliwe są również on-line (SKYPE)