Pomoc psychologiczna

„Świadomość sama w sobie uzdrawia.”

„Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj. Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie”.


Fritz Pearls

Pierwszy kontakt z klientem/parą ma charakter konsultacji, który służy wzajemnemu poznaniu i  omówienia trudności, z jakimi klient/para się zgłasza.  Z reguły potrzeba dwóch, trzech spotkań, żeby określić cele do pracy i zaproponować właściwą formę pomocy. Kolejnym krokiem jest decyzja klienta/pary i omówienie zasad pracy.

Interwencja kryzysowa to spotkanie dla osób, które znalazły się w trudnym momencie swojego życia, gdy podejmowane przez nich działania nie przynoszą skutku, a rośnie ich frustracja czy bezradność, co jest określane kryzysem emocjonalnym.

Potrzeba uzyskania pomocy może wynikać z jakiegoś zdarzenia, czy nowej sytuacji życiowej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Spotkania te umożliwiają osobie pod kierunkiem psychologa  spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Czasami wystarczy kilka spotkań, aby klient znalazł nowe rozwiązanie, a czasami osoba podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii, gdyż sytuacja okazuje się bardziej złożona, a pacjent dostrzega potrzebę głębszej pracy nad sobą i swoimi potrzebami.

 

Konsulatcje psychologiczne możliwe są również on-line (SKYPE)